Hugo Quené — supervisie

 

dissertaties / PhD dissertations

Recent dissertations are available through www.lotpublications.nl.

nrnametitledatesupervised with
8Na HuSpeaking of causality: On the role of prosody in communicating subjective and objective causality in discourse20231: Ted Sanders
3: Aoju Chen
7Anne R. van LeeuwenRight on time: synchronization, overlap, and affiliation in conversation20171: Jos van Berkum
6Hans Rutger Bosker
cum laude
The processing and evaluation of fluency in native and non-native speech20141: Ted Sanders
2: Nivja de Jong
5Rias van den DoelHow friendly are the natives? An evaluation of native-speaker judgements of foreign-accented British and American English20061: Wim Zonneveld
4Maya van RossumProsody in alaryngeal speech20051: Sieb Nooteboom
3Esther JanseProduction and perception of fast speech20031: Sieb Nooteboom
2Saskia te RieleEarly context effects in spoken-word perception19991: Sieb Nooteboom
1Noor BlaauwOn the perceptual classification of spontaneous and read speech19951: Sieb Nooteboom

scripties / BA MA Msc theses

nrnaamtiteldatumstudierichtingbegeleid met
82Marijke van den BergSubjective causality in Dutch revisited: Prosody, connectives, and word orderjuni 2022RMA Linguistics2: Aoju Chen
81Sabine de BrueijsHet effect van het gebruik van IPA-symbolen op de Engelse uitspraak van basisschoolleerkrachtenjuni 2021BA TLW2: Rias van den Doel
80Sanne DitewigSelf-interruptions and repetitions in spontaneous dialogues and their speaker-specificityjuli 2019RMA Linguistics1: Willemijn Heeren (UL)
79Jacky-Zoë de RodeA new language and a new sound? An investigation of phonetic first-language attrition in Dutch due to use of Englishjuni 2015BA UCU2: Rosemary Orr (UCU)
77–78Geke Boomsma
Romée van Erning
Gouden keeltjes: De invloed van spreektempo en grondfrequentie op de beoordeling van aantrekkelijkheidapril 2014BA TLW
76Kimberley CrudenSpeech rhythm change in an international spoken English environmentfebr 2014MA CKI2: Menno Lievers (CKI)
75Marietta ApreaDysphonia: a study of influences on voice quality after voice therapyjan 2014MSc LogoWet2: Guus de Krom (UCU)
74Lisa TeunissenSpeech accommodation in a non-native language setting: Accommodation increases intelligibility for non-native listenersjuli 2013BA UCU2: Rosemary Orr (UCU)
73Lotte VersteegdeMelodie en ritme: waardevol of nutteloos voor afasietherapie?juni 2013BA TLW
72Joëlle LafeberHet "toenaderen-terugtrekken" onderscheid in spraak en muziekdec 2012BA LAS
71Yvonne TheunisCompensation for nasal place assimilation in Dutch infantsaug 2012MSc LogoWet1: Sho Tsuji (MPI)
70Will SchuermanEmotion and the perception of loudness in speech: An examination of whether emotional reactions to certain words can affect how loud they are perceived to bejuli 2012MPhil Ling1: Jos van Berkum
69Mariella Marquez MendozaEffects of stress and metrical pattern on duration perception in Spanishaug 2011MPhil Ling
68Anne van LeeuwenSecond language research: Mastering the temporal pattern of English: An acoustic-phonetic study about plasticity in vowel durations of Dutch speakers of Englishaug 2011MPhil Ling2: Rosemary Orr (UCU)
67Hannah HassigDeriving Cairene Arabic from Modern Standard Arabic: a framework for using Modern Standard Arabic text to synthesize Cairene Arabic speech from phonetic transcriptionaug 2011MPhil Ling1: René Kager
66Jeanet SmildeA multi-level modeling approach of speech perception after cochlear implantationaug 2011MSc Logop1: Bert van Zanten (UMCU)
65Dagmar van der VoordtWordt het woord "frons" met een frons uitgesproken?juli 2011BA Taalw
64Marieke de KoningReden voor een glimlach: Wanneer en waarom mannen en vrouwen glimlachenjuni 2011BA LAS
63Selene BroersIntonatie-waarneming van het Nederlands door Nederlandse studenten Japans en Mandarijn-Chineesapril 2011BA TLW
62Rik de WinterTempoverandering onder invloed van interruptiesapril 2011BA TCS
61Maria van EgmondIntonatiewaarneming door jongere en oudere luisteraarsjan 2011BA Taalw
60Susan VersteegeA'j plat kunt proaten mo'j neet loaten? Een onderzoek naar de attitude van scholieren ten opzichte van een docent die spreekt met een Achterhoeks accentjuli 2010MA Taalw1: Hans Van de Velde
59Marjolijn van GelderSpeech recognition at higher-than-normal speech and noise levels2010MA Taalw1: Bert Schouten, 2: Koenraad Rhebergen
57–58Sanne van der Kleij
Sofia Stolk
Emotion and the comprehension of speech: How semantic content and acoustic properties interactapril 2010BA Taalw
55–56Ilse Feddema
Jorinde Timmer
Ritme in muziek en spraak: Speech Music Therapy for Aphasiajuli 2009BA TCS
54Ineke WilssensConstraint Induced Aphasia Therapy or Semantic Treatment in Chronic Fluent Aphasia: A review and an explorative studyjuni 2009MSc LogoWet1: Peter Marien
53Jolien BoersMeasuring Quality of Life in aphasics: Development of a QoL-Aphasia questionnairejuni 2009MSc LogoWet2,3,4: R. Meijer, R. Jonker, K. Joris (Groot Klimmendaal)
52Lisette van DelftThe effect of correcting temporal patterns on the intelligibility of non-native Dutch speechjuni 2009MSc LogoWet2: Sieb Nooteboom
51Frits van BrenkAn articulographical analysis of age-related speaker variationjanuari 2009MPhil Ling1,2: Ben Maassen, H. Terband (RUN)
49–50Sarah Klein
Aukje Lingsma
The discriminability of differences in speaking rate: a study on young and elderly listenersjuli 2008BA TCS
48Nynke OosterhuisTuurlijk: Over reductie en spreeksnelheid in het Nederlandsjuli 2008BA Taalw2: Sander van der Harst
47Ingrid PersoonExplanations for the use of coordinating omdat in spoken Dutchjuni 2008MPhil Univ Leiden1: Arie Verhagen (U Leiden), 2: Nynke Stukker, 4: Ted Sanders
46Marieke de BruijnObjectivering van spraakkwaliteit bij patiënten behandeld voor een mondholte- of orofarynx-tumorjuni 2008MA Taalw1: Irma Verdonck-de Leeuw (VUMC), 3: Louis ten Bosch (RUN)
43–45Sarah Minet
Gijs Moonen
Myrthe Smudde
onderzoek naar het effect van tijdsmanipulatie in radioreclames met fear appeals op de overtuigingskracht bij jongeren en ouderennov 2007BA Ned/CIW1: Hanny den Ouden
42Lionne BoogersHet effect van de kwaliteit van instructievaardigheden [van leerkrachten] op het taakgericht gedrag van zeer moeilijk lerende kinderenokt 2007MA Taalw1: Huub van den Bergh
41Marjolijn van GelderTempowaarneming van spraakaug 2007BA TCS
40Majoke van der WerffProcessing of fast speech by older listenersjuli 2007MA Taalw1: Esther Janse
39Ingrid RoetmanHet gebruik van prosodische cues bij de verwerking van syntactisch ambigue zinnen door dyslectische luisteraarsnov 2006D Taalw2: Frank Wijnen
38Nick WinslowThe automatic alteration of rhythm in synthesized speechaug 2006MPhil Ling
37Frits van BrenkPerceived speech rate and articulatory effortaug 2006BA Taalw
36Anne Marie van de ZandeWord Stress Production in Aphasia: a study of stress assignment to nonsense words in non-fluent aphasia of Dutch2006MA Taalw1,2: Esther Janse, Elise de Bree
35Albert RoeleveldTemporele regelmaat in verbonden spraakmei 2004TCS
34Marike KosterSpraakkwaliteit van patiënten met een tumor in de mondholte of orofarynxaug 2003Taalwetenschap1: Irma Verdonck-de Leeuw (VUMC)
33Margreet van DorssenDe auditieve beoordeling van de uitspraakkwaliteit van Nederlandse uitingen als functie van de akoestische realisatie van toonhoogtebewegingenjuni 2000Fonetiek2: Guus de Krom
32Kim KoppenAn analysis for context-sensitive diphone synthesisokt 1999Fonetiek1: Raymond Veldhuis (IPO); 2: Esther Klabbers (IPO)
31Petra van AlphenThe influence of sentential context on the identification of the function words DE and TEsept 1998Fonetiek1: James McQueen (MPI)
30Maya van RossumAccent in alaryngeal speech: Myth or reality?aug 1998Fonetiek1: Guus de Krom
29Joyce KrullHet effect van /t/-deletie op woordherkenningaug 1998Nederlands2: Mieke Trommelen
28Marco de LeestPerceptie van door vogels geïmiteerde spraakmaart 1998Alg.Lett.
27Adinda GroenhuisOver de perceptieve classificatie van gesynthetiseerde spontane en voorgelezen instructiemonologenapril 1997Fonetiek
26Patti AdankHet belang van "de onderkant van het spreekstembereik" voor de waarneming van spraak1997Fonetiek1: Sieb Nooteboom
25Denise BruinDe invloed van lengte en hoogte van de inzet van de toonhoogtecontour op de relatieve prominentie van accentenokt 1996Fonetiek1: Jacques Terken (IPO)
24Marianne RijgwartAssimilatie van stem bij mannen en vrouwenapril 1996Nederlands2: Mieke Trommelen
23Emma van OphemDe invloed van het uniekheidspunt en de klemtoon op het woordherkenningsproces1995Fonetiek
22Saskia te RieleDe rol van de syllabe in de spraakverwerking van het Portugeesaug 1994Portugees2: Celeste Augusto
21Ingeborg StolteThe influence of text structure on the declination of multi-phrase sentencesjuni 1994Fonetiek1: Jacques Terken (IPO)
20Michel BrunetDe invloed van micro-intonatieve verschijnselen op het waargenomen voiced/unvoiced onderscheid in synthetische spraakjuni 1994Fonetiek1: Jacques Terken (IPO)
19Mariëtte KosterOn the role of stress, accent and vowel quality in word segmentation by Dutch listenersfebr 1994Fonetiek
18Garmt BoekholtThe influence of transitions and durations on the perception of language identity in synthetic speechaug 1993Fonetiek1: Loe Boves (KUN), 3: Ron Verheijen (Digital)
17Jolanda van LuipenHet effect van accent en andere prosodische markeringen op waargenomen woordsegmentatiejuni 1993Fonetiek2: A. DiCristo (Aix), 3: M. Rossi (Aix)
16Yvette SmitsThe Strong Syllable Segmentation Strategy Revisitedapril 1993Fonetiek
15Karin v.d. Homberghaug 1992Fonetiek1: Jacques Terken (IPO)
14Jeroen Fransenaug 1992Fonetiek1: Jacques Terken (IPO)
13Marjolijn MallantEen bolhoed of een platte hoed? Een intonatie-onderzoek naar mogelijke factoren die de keuze tussen de platte hoed en andere melodische realisaties beïnvloedenmaart 1992Fonetiek1: Jacques Terken (IPO)
12Astrid Smeetsapril 1992Fonetiek1: Annemarie Slootweg
11Mylene Pijperssept 1991Portugees2: Celeste Augusto
10Agaath SluijterAlinea-intonatieaug 1991Fonetiek1: Jacques Terken (IPO)
9Paul KnuijtWoordherkenning door simultaan-tolken: De invloed van semantische en syntactische contextaug 1991Fonetiek
8Astrid van de KarDe invloed van accentpatroon op foneemmonitor-latentietijdenaug 1991Alg.Lett.1: Jacques Terken (IPO)
7Gerard BakkerAccentuering en het verschil tussen oude en nieuwe informatiejuni 1991Fonetiek1: Arthur Dirksen
6Eldrid BringmannThe distribution of Dutch reading pausesfebr 1991Fonetiek2: Arthur Dirksen
5Hugo Voermanfebr 1991HHS Informatica1: Arthur Dirksen
4Ceciel van HoeckelDe invloed van tijdsdruk en het type syntactische/prosodische grens op de keuze en realisatie van grensmarkerende toonhoogte-bewegingenmei 1990Fonetiek1: Jacques Terken (IPO)
3Tom BakkerProsodische grenzen en accenten: hun onderlinge distributie over de zin: de invloed van frasering op accentueringjuni 1990Fonetiek2: René Kager
2Bernice NawijnVerschillen in compensatie in fluisterspraak tussen mannelijke en vrouwelijke sprekersmei 1988Fonetiek1: Deborah Günzburger
1Harry KamphuisGlobal detection of Dutch plosives based on temporal informationokt 1987Fonetiek1: Gerrit Bloothooft
Note: Theses 1 to 35 were theses towards the Dutch "doctoraal" grade (equivalent to M.A.) in the specified program. For theses 36 and later, the type of grade varies (B.A., one-year M.A., two-year M.Phil.) and is also specified.